Bingo

De fleste har nok hørt om bingo, og mange har spilt en eller annen variant av spillet. Det finnes for eksempel bilbingo og et familiespill basert på bingo. Disse spilles uten pengeinnsatser, selv om det nok kan vanke andre premier til vinnerne. Men ettersom bingo er såpass kjent, er dette et lett spill å begynne med når du skal spille på nettet. Reglene er enkle, og nybegynnere kommer raskt inn i spillet.

Bingo oppsto allerede på 1500-tallet, så det er ikke noe nytt spill. Spillet finnes i flere varianter. Den mest populære varianten er 75-ballers bingo, og denne varianten ble utviklet i USA på 1930-tallet. Det er også denne varianten som har vært mest spilt i Norge. Den andre hovedvarianten spilles med 90 baller. Denne varianten har en litt annerledes kupong, og er mest populær i Storbritannia. Men du kan finne begge variantene på nettet.

Bingoloddet ditt

Når du kjøper et bingolodd i en bingohall, får du loddet som en papirlapp. På nettet er loddet digitalt, men det fungerer på samme måte. Du kan kjøpe så mange lodd du vil. I en landbasert bingohall er det upraktisk å ha altfor mange lodd, ettersom det kan være vanskelig å holde oversikt over alle loddene og tallene. Som regel er det slik at jo mer erfarne spillerne er, desto flere bingolodd kjøper de. Erfarne spillere kan okkupere et helt bord i en bingohall. Der klistrer de fast bingoloddene sine, og de bruker en spesiell bingopenn til å markere tallene når de blir lest opp. For å gjøre det lettere å følge med, blir tallene ofte vist på en skjerm før de leses opp. Dette er viktig, for spillerne må rope bingo når de har fylt et mønster på kupongen. Hvis de ikke rekker å rope bingo før neste tall leses opp, får de ingen gevinst. Når tallene vises på en skjerm før de ropes opp, har spillerne litt lengre tid på seg til å markere tallene og sjekke om de har bingo.

På nettet er det ingen problemer å spille med mange lodd, ettersom tallene markeres automatisk, og gevinstene også deles ut automatisk.

Loddene er forskjellige, alt etter om det spilles med 75 baller eller 90 baller. Den mest kjente varianten i Norge er 75-ballers bingo, hvor kupongen består av et rutenett på 5×5 tall. Den midterste ruten er en frirute som du ikke trenger å fylle. I de andre rutene er det tilfeldige tall mellom 1 og 75. Disse tallene er delt inn i 5 tallgrupper, med 15 tall i hver. Bare tallene i den første gruppen kan opptre i første kolonne, bare tall fra den andre gruppen kan opptre i andre kolonne, og så videre. For å gjøre det enda lettere, ropes tallene opp med en tilhørende bokstav. For eksempel kan den som roper opp tallene si G 40. G betyr at du finner tallet i den tredje kolonnen, som er merket med bokstaven G. De fem bokstavene som markerer kolonnene danner, ikke overraskende, ordet BINGO.

Kupongen som benyttes i 90 ballers bingo består av tre vannrette rader og ni kolonner. Bingoloddet har 15 tall, plassert tilfeldig på kupongen. Også i denne varianten er tallene delt inn i grupper. I den første loddrette kolonnen kan det bare være tall fra 1-10, i neste kolonne kan tallene fra 11-20 dukke opp, og så videre.

Slik får du gevinst

Begge variantene av spillet går ut på at du skal markere de tallene du har etter hvert som de ropes opp. Målet er å fylle et mønster, for eksempel en vannrett rad. I 90-ballers bingo er det ganske begrenset hvilke mønstre som kan fylles, mens det er mange flere muligheter i 75-ballers bingo. I 90-ballers bingo er det stort sett vannrette rader du skal fylle. Du kan vinne ved å fylle en, to eller tre rader. Du kan også få gevinst for å få alle fire hjørnetallene.

I 75-ballers bingo kan du også vinne ved å fylle en eller flere vannrette rader. I tillegg kan du få gevinst for å fylle loddrette kolonner, diagonaler, fire hjørnefelt, hjørner og midtfelt, kryss, L og fullt kort. En L betyr at du fyller både den første kolonnen og den nederste vannrette raden.

Bingo på nettet

Nettbasert bingo har fått stadig flere spillere. Ikke bare er det enkelt, det er også mer lønnsomt enn å spille i en tradisjonell bingohall. I bingohaller i Norge deles det ikke ut pengegevinster. Du kan vinne gjenstander, og deler av overskuddet går til gode formål. Dette kan også være en motivasjon for å spille. Men hvis du vil vinne penger, er bingo på nettet løsningen. Der er det heller ingen utgifter til leie av lokale, og dermed kan det meste av overskuddet deles ut som gevinster. Du kan også prøve både 75-ballers og 90-ballers bingo på nettet.